Zamówienie

Dane zamawiającego
 1. (*)
 2. (*)
 3. (*)
 4. (*)
 5. (*)
 6. (*)
 7. (*)
 8. (*)
 9. (*)
Lokalizacja
------------------------------------------ Zamawiam ---------------------------------
  Toaleta COMPLEX (standard)
  Toaleta NPS (niepełnosprawni)
  Umywalki przenośne BREEZE
  Kosze na śmieci
  Ogrodzenia przenośne
  Rusztowania
  Zsypy budowlane
  -----------------------------------------------
   


  [*] pole wymagane

  UWAGA:
  1. Brak dojazdu do sprzętu nie zwalnia ZAMAWIAJĄCEGO z opłaty za dojazd.
  2. Lokalizacja sprzętu jak i dojazd do niego winien się odbywać po nawierzchni utwardzonej.
  3. Za dewastację sprzętu ZAMAWIAJĄCY przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność.
  4. Przygotowanie terenu do montażu urządzeń leży po stronie ZAMAWIAJĄCEGO.

  Formularz zamówienia do pobrania w pliku PDF

  wynajem toalet przenoÅ